::NSSD-Srbija  'Serbian National Alliance'
March 22, 2019, 08:39:14 am
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Dobrodosli na NSSD-Srbija
 
  Home Help Search Gallery Links Staff List Login Register  

Americka Nacional Socialisticka stranka i NS Borba

Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Americka Nacional Socialisticka stranka i NS Borba  (Read 510 times)
samvoin
POVERLJIVI
Heroj
*
Offline Offline

Posts: 1139View Profile
« on: February 15, 2008, 12:12:00 pm »

http://www.nsm88.org/
Report Spam   Logged

samvoin
POVERLJIVI
Heroj
*
Offline Offline

Posts: 1139View Profile
« Reply #1 on: February 15, 2008, 12:13:08 pm »

25 TAČAKA AMERIČKOG
NACIONAL SOCIJALIZMA

 

 

1. Mi zahtevamo ujedinjenje svih Belaca u veliku Ameriku na osnovu prava nacionalnog samo-opredeljenja.

 

2. Mi zahtevamo jednaka prava za Američki narod u njenom poslovanju sa ostalim nacijama, i opoziv od Ujedinjenih Nacija, Severno Atlantske Mirovne Organizacije, Svetske Banke, Severno Američkog Slobodnog Trgovačkog Ugovora, Svetske Trgovinske Organizacije, i Internacionalnog Monetarnog Fonda.

 

3. Mi zahtevamo zemlju i teritorije (kolonije) da hrane naš narod i da nasele višak populacije.

 

4. Samo član nacije može biti građanin države. Samo oni od čiste Bele krvi, bezobzira na njihovu veroispovest, mogu biti članovi nacije. Ne-građani mogu živeti samo kao gosti i moraju biti podvrgnuti zakonima za strance. Prema tome, nijedan Jevrejin ili homoseksualac ne može biti član nacije.

 

5. Pravo da glasaju na Državu, vladu i zakonodavstvo biće uživano od građana same države. Mi prema tome zahtevamo da sve službene zgrade, bezobzira na vrstu, bilo gde u naciji, u državi ili manjim mestima, bude držano samo od građana. Mi se protivimo korumpiranom parlamentarnom običaju popunjavanja pozicionih mesta u skladu sa partijskim razmatranjima i specijalnim interesima bez-provere njihovih karaktera ili sposobnosti.

 

6. Mi zahtevamo da primarna dužnost Države bude da obezbedi životni prostor za svoje građane. Ako to dokaže da je nemoguće hraniti čitavu populaciju, strane nacionalnosti (ne-građani) biće deportovani.

 

7. Sva ne-Bela imigracija mora biti sprečena. Mi zahtevamo da svi ne-Belci trenutno naseljeni u Americi bude zahtevano da zauvek napuste naciju i vrate u zemlju njihovog porekla: mirno ili primenom sile.

 

8. Svi građani će imati jednaka prava i dužnosti, bezobzira na klasu ili položaj.

 

9. To mora biti prva dužnost građanina da proizvodi fizički ili mentalni rad. Aktivnosti individue ne sme srušiti okvire od zajednice i biti za opšte dobro.

 

Mi prema tome zahtevamo:

 

10. Aboliciju prihoda nezarađenih od rada                                         slamanjem interesnog ropstva.

 

11. U gledištu ogromnog ličnog žrtvovanja života i imovine zahtevane       od nacije kod bilo kog rata, lična bogaćenja od rata moraju biti gledana kao zločin protiv nacije. Mi prema tome zahtevamo nemilosrdnu konfiskaciju od celog ratnog profita.

 

12. Mi zahtevamo nacionalizaciju od svih poslova koji su bili formirani u korporacije (trustovi).

 

13. Mi zahtevamo da ekonomsku reforma odgovara našim nacionalnim zahtevima, prohibiciju pro-marksističkih sindikata i njihovu zamenu sa Nacional Socijalističkim trgovačkim sindikatima, prolazni zakon institucione deobe-profita u velikim industrijskim preduzećima; stvaranje životnih plata; rekonstrukciju socijalne sigurnosti i blagostanja koje uključuje testiranje lekova za primaoce socijalne pomoći; smesta prekinuti sve takse na stvari od životne važnosti, kao što su hrana, odeća, sklonište, medicina itd., i zameniti trenutni trenutni poreski sistem sa ravno-ratnim taksama zasnovane na dodacima.

 

14. Mi zahtevamo da izdajnički sistem od zdravstvene nege bude kompletno revolucionizovan. Mi zahtevamo okončanje statusa kvo u kojem ljudi umiru ili bivaju odbačeni od nedostatka odgovarajućeg tretmana zbog neuspešnog plaćanja od njihovog medicinskog pokrića, Zdravstveno Održavajuće Organizacije, ili polise osiguranja. Mi ubuduće zahtevamo ekstenzivan razvoj osiguranja za penzionere i da takav recept lekova bude napravljen svima dostupan i pristupačan.

 

15. Mi zahtevamo stvaranje i održavanje zdrave srednje klase, smesta komunalizovati velike robne kuće i njihovo izdavanje kod povoljnih rata malim trgovcima, i tako da najveći stepen razmatranja bude pokazan svim malim trgovcima u mestima od države i municipalnim redovima.

 

16. Mi zahtevamo da zemljišna reforma odgovara našim nacionalnim zahtevima, tako da bude dvostruka u naturi:

 

Primarna zemljišna reforma biće da osigura da svi članovi nacije prime dostupne kuće. Partija kao takva stoji eksplicitno za privatno vlasništvo. Međutim, mi podržavamo prolazni zakon za ekspropriaciju od zemljišta za komunalne svrhe bez kompenzacije kada smatramo neophodno za zemlju nezakonito stečena, ili ne registrovana u skladu sa nacionalnim blagostanjem. Mi ubuduće zahtevamo aboliciju zemljišnjih renti, prekidanje od svih taksi na vlasništvo, i prohibiciju svih spekulacija u zemlji.

 

Sekundarna zemljišna reforma biće da osigura ambijentalni integritet nacije. Postavljanje zemljišta za nacionalne parkove i životinje. Čišćenjem urbanih, agrikulturnih, i hidrografskih (voda) naselja od nacije. Stvaranje zakonodavstva koje reguliše dozu populacije, karbon dioksida, zelenih bašta, toksina oslobođenog u atmosferu. I za nastavljanje istraživanja i razvoj čistog zapaljivog goriva i izvora energije.

 

17. Mi zahtevamo nemilosrdno proganjanje onih čije aktivnosti su da povrede zajednički interes. Ubice, silovitelji, pedofili, zajednički kriminalci, dileri droge, zelenaši, profiteri, izdajnici rase, itd. moraju biti kažnjeni sa smrću, bezobzira na njihovu veroispovest ili rasu.

 

18. Mi zahtevamo da Rimski edikt zakon, koji služi materijalističkom novom svetskom poredku, bude zamenjen Anglo-Saksonskim zajedničkim zakonom.

 

19. Država mora razmatrati da pruži kroz rekonstrukciju našeg nacionalnog sistema edukacije sa ciljem otvaranja svake mogućnosti radnosposobnom Amerikancu višu edukaciju i stoga dobijanje napredovanja. Plan od svakog edukativnog establišmenta mora biti donešen u liniju sa zahtevima patrijahalnog života. Cilj školovanja mora biti da da učeniku, počevši sa prvim znacima inteligencije, usađivanjem važnosti od države  nacije kroz nauku o civilnim studijama. Mi zahtevamo da edukacija talentovane dece siromašnih roditelja, bezobzira na njihovu klasu ili okupaciju, bude o troškovima države.

 

20. Država mora osigurati da standardi zdravlja nacije budu podignuti da zaštite majke, novorođene, i nerođene. Prohibiciju abortusa i eutanazije, osim u slučajevima silovanja, incesta, rasnog-mešanja, ili mentalne retardiranosti. Prohibiciju dečjeg rada i okončanje rudimentnog zlostavljanja deteta, alkoholizam, i zavisnosti od droga. Stvaranje uslova da se napravi mogućim ponovno uspostavljanje nuklearne porodice u kojoj otac radi dok majka ostaje kod kuće i vodi brigu o svojoj deci ako oni to tako odaberu. Oduzimanje ekonomskog tereta udruženog sa rađanjem dece i zameniti to sa strukturnim sistemom povišenog plaćanja za one koji doprinose rađanju zdravih beba, pomoću toga zauzvrat blagoslov udružen sa decom. Da ubuduće osiguramo da standardi zdravlja nacije budu podignuti, zakonodavstvo će promovisati fizičku snagu i snabdevati za obaveznu gimnastiku i sport, i ekstenzivno podržavati klubove koji su uključeni u fizički trening omladine.

 

21. Mi zahtevamo pravo nošenja oružija za zakonom-povinovane građane.

 

22. Mi zahtevamo aboliciju plaćeničke armije, i kraj korišćenja naše vojske kao “Topovskog Mesa” programa u stranim zemljama bez vitalnog interesa za našu naciju; i formaciju prave nacionalne službe za odbranu naše rase i nacije. Jedna koja isključuje ne-Amerikance, kriminalce, i treninge osećajnosti.

 

23. Mi zahtevamo legalno vođenje rata na oprezno političko prosjačenje i njeno širenje u štampi. Da olakšamo stvaranje nacionalne štampe mi zahtevamo:

 

(a) Da svi izdavači i finansijeri novina koje izlaze na Engleskom jeziku moraju biti članovi nacije;

 

(b) Da se ne-Američke novine ne mogu povajvljivati bez ekspresne dozvole od Države. One ne smeju biti pisane u Engleskom jeziku;

 

(c) Da se svim ne-Belcima zakonom zabrani participacija finansija u ili uticaja Američkim novinama, i da kazna za prekršaj takvog zakona bude zabrana bilo kojih takvih novina, i smesta deportovati ne-Amerikance koji su u to umešani.

 

Objavljivanje novina koje ne doprinose nacionalnom blagostanju  moraju biti zabranjene. Mi zahtevamo legalno proganjanje svih onih tedencija u umestnosti i literaturi koje kvare naš nacionalni život, i zabranu kulturnih događaja koje nasilno krše ovaj zahtev.
 
24. Mi zahtevamo apsolutne religiozne slobode za sva opredeljenja u Državi, samo za one koja nisu pretnja po opstanak ili koja ne vređaju moralna osećanja Bele rase.
 
Partija, kao takva, stoji za pozitivno Hrišćanstvo, ali to ne čini njeno glavno opredeljenje. To je borba protiv Jevrejsko-materijalističkog duha sa nama i bez nas, to je ubeđenje da naša nacija može postići trajno ozdravljenje samo na osnovama ovog principa:
 
Zajedničko dobro pre sebičnog-interesa.
 
25. Da stavimo program u efekat, mi zahtevamo kreaciju snažne centralne nacionalne vlade za naciju; bezuslovni autoritativni politički centalni parlament nad čitavom nacijom i njenim organizacijama; i formiranje komiteta za svrhu nošenja generalnog zakonodavstva od nacije i različitih Američkih Država.
 

Vođe pokreta obećavaju da će raditi nemilosrdno-ako bude potrebno žrtvovati svoje sopstvene živote-da sprovedu ovaj program u akciju.

http://www.nsm88.org/25points/25points_serbian.html
Report Spam   Logged
samvoin
POVERLJIVI
Heroj
*
Offline Offline

Posts: 1139View Profile
« Reply #2 on: February 15, 2008, 12:14:01 pm »

25 PUNKTE DES AMERIKANISCHEN NATIONALEN SOZIALISMUS
1. Wir fordern den Zusammenschluss aller Arier auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem Groß-Reich.
 
2. Wir fordern die Gleichberechtigung des arischen Volkes gegenüber den anderen Nationen, Aufhebung der
Vereinten Nationen, der nordatlantischen Handelsorganisation, der Weltbank, des nordamerikanischen Freihandelsabkommens , der Welthandelsorganisation und des internationalen Finanzfonds.
 
3. Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses.
 
4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer arischen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude oder Homosexueller kann daher ein Volksgenosse sein. Nicht-Arier können in Amerika nur als Gäste leben und müssen abhängig von Gesetzen speziell für Ausländer sein.
 
5. Das Recht, über Führung und Gesetze des Staates zu bestimmen, darf nur dem Staatsbürger zustehen. Daher fordern wir, dass jedes öffentliche Amt, gleichgültig welcher Art, gleich ob im Reich, Land oder Gemeinde, nur durch arische Staatsbürger bekleidet werden darf. Wir bekämpfen die korrumpierende Parlamentswirtschaft einer Stellenbesetzung nur nach Parteigesichtspunkten ohne Rücksicht auf Charakter und Fähigkeiten.
 
6. Wir fordern, dass sich der Staat verpflichtet, in erster Linie für die Erwerbs- und Lebensmöglichkeit der
Staatsbürger zu sorgen. Wenn es nicht möglich ist, die Gesamtbevölkerung des Staates zu ernähren, so sind die
Angehörigen fremder Nationen (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen.
 

7. Jede weitere Einwanderung Nicht-Arier ist zu verhindern. Wir fordern, dass alle Nicht-Arier sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen werden.
 
8. Alle Staatsbürger müssen gleiche Rechte und Pflichten besitzen.
 
9. Erste Pflicht jedes Staatsbürgers muss sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die Tätigkeit des einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern muss im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller erfolgen.
 
Daher fordern wir:
 
10. Abschaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens.
 
Brechung der Zinsknechtschaft.
 
11. In Hinblick auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die jeder Krieg vom Volke fordert, muss die persönliche Bereicherung durch den Krieg als Verbrechen am Volke bezeichnet werden. Wir fordern daher restlose Einziehung aller Kriegsgewinne.
 
12. Wir fordern die Verstaatlichung aller bereits vergesellschafteten Betriebe.
 
13. Wir fordern wirtschaftliche Reformen, die unseren nationalen Anforderungen entsprechen;
 
Das Verbot von Pro-Marxisten-Vereinigungen und ihrer Ersetzung der Nationalsozialistischen-Gewerkschaften;
Gewinnbeteiligung an Großbetrieben;
 
Die Schaffung eines Mindestlohns, der das Leben ermöglicht;
 
Drogentests für Sozialhilfeempfänger;
 
Das sofortige Abschaffen von allen Steuern auf lebensnotwendige Dinge, wie Nahrung, Kleidung, Schutz, Medizin, etc.;
 
Das Ersetzen des gegenwärtigen Steuersystems durch geringe Steuersätze, die auf dem einkommen basieren.
 

14. Wir fordern eine komplette Revolutionierung der Gesundheitsvorsorge und eine Abschaffung eines Systems bei dem Menschen sterben, weil sie keine ausreichende Krankenversicherung haben.
 
Weiterhin fordern wir einen großzügigen Ausbau der Alters-Versorgung und einfachen und schnellen Zugriff auf Medikamente.
 
15. Wir fordern die Schaffung eines gesunden Mittelstandes und seine Erhaltung, sofortige Kommunalisierung der Groß-Warenhäuser und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende, schärfste Berücksichtigung aller kleinen Gewerbetreibenden bei Lieferung an den Staat, die Länder oder Gemeinden.
 
16. Wir fordern eine unseren nationalen Bedürfnissen angepasste Bodenreform, Schaffung eines Gesetzes zur
unentgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinschaftliche Zwecke. Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung jeder Bodenspekulation.
Ebenso wollen wir sicherstellen, dass jeder Bürger der Nation ein erschwingliches Zuhause geboten bekommt.
Eine weitere Bodenreform soll dafür sorgen, dass die umwelttechnische Integrität der Nation erhalten bleibt.
Dies wollen wir erreichen durch:
 
Gründen von Nationalparks;
 
Säuberungen der städtischen, landwirtschaftlichen und feuchtbiotopischen Gebieten der Nation;
 
Schaffung eines Gesetzes zur Regulation der CO2-Emission und des Schadstoffausstoßes;
 
Und eine kontinuierliche Forschung an sauberen und wieder verwendbaren Brenn- und Treibstoffen.
 

17. Wir fordern den rücksichtslosen Kampf gegen diejenigen, die durch ihre Tätigkeit das Gemeininteresse
schädigen. Gemeine Volksverbrecher, Wucherer, Schieber, usw. sind mit dem Tode zu bestrafen, ohne Rücksicht
auf Konfession und Rasse.
 

18. Wir fordern Ersatz für das der materialistischen Weltordnung dienende römische Recht durch ein Anglo-Sächsisches Gemeinrecht.
 
19. Um jeden fähigen und fleißigen Arier das Erreichen höherer Bildung und damit das Einrücken in führende
Stellung zu ermöglichen, hat der Staat für einen gründlichen Ausbau unseres gesamten Volksbildungswesens Sorge zu tragen. Die Lehrpläne aller Bildungsanstalten sind den Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen. Das Erfassen des Staatsgedankens muss bereits mit dem Beginn des Verständnisses durch die Schule (Staatsbürgerkunde) erzielt werden. Wir fordern die Ausbildung besonders veranlagter Kinder armer Eltern ohne Rücksicht auf deren Stand oder Beruf auf Staatskosten.
 
20. Der Staat hat für die Hebung der Volksgesundheit zu sorgen durch den Schutz der Mutter, des Kindes und des Ungeborenen,
durch Verbot der Abtreibung und Euthanasie, ausgenommen in Fällen von Inzest, lebensunwürdigen Behinderungen und geistiger Verlangsamung. Weiterhin durch ein Verbot der Jugendarbeit und Alkohol- und Drogenabhängigkeit; durch Herbeiführung der körperlichen Ertüchtigung mittels gesetzlicher Festlegung einer Turn- und Sportpflicht, durch größte Unterstützung aller sich mit körperlicher Jugend-Ausbildung beschäftigenden Vereine.
Weiterhin wollen wir es ermöglichen, dass Familien in denen der Mann zur Arbeit geht und die Frau sich um den Haushalt kümmert, sich wieder ohne Nachteile etablieren können.
 

21. Wir fordern das Recht, welches gesetzestreuen arischen Bürgen erlaubt Waffen zu tragen.
 
22. Wir fordern die Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung eines Volksheeres welches unsere Grenzen und unsere Bevölkerung schütz und verteidigt. Diesem Heer dürfen weder Nichtarier noch Kriminelle angehören. Außerdem wird es keine sensible und verweichlichte Ausbildung der Streitkräfte geben.
Ebenso fordern den Abzug aller Truppen aus Ländern die keine Lebenswichtige Funktion für uns übernehmen, da sie dort nur als „Kanonenfutter“ dienen.
 
23. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewusste politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse.
Um die Schaffung einer deutschen Presse zu ermöglichen, fordern wir dass:
a) sämtliche Schriftleiter und Mitarbeiter von Zeitungen, die in deutscher Sprache erscheinen, Volksgenossen sein
müssen,
b) nichtamerikanische Zeitungen zu ihrem Erscheinen der ausdrücklichen Genehmigung des Staates bedürfen. Sie dürfen
nicht in englischer Sprache gedruckt werden,
c) jede finanzielle Beteiligung an arischen Zeitungen oder deren Beeinflussung durch Nicht-Arier gesetzlich
verboten wird und fordern als Strafe für Übertretungen die Schließung eines solchen Zeitungsbetriebes, sowie die
sofortige Ausweisung der daran beteiligten Nicht-Arier aus dem Reich.
 

Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten. Wir fordern gesetzlichen Kampf gegen eine
Kunst- und Literatur-Richtung, die einen zersetzenden Einfluss auf unser Volksleben ausübt und die Schließung von
Veranstaltungen, die gegen vorstehende Forderungen verstoßen.
 
24. Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder
gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der arischen Rasse verstoßen.
 
Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein
bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns und ist
überzeugt, dass eine dauernde Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann von innen heraus auf der Grundlage:
 
Gemeinnutz vor Eigennutz.
 

25. Zur Durchführung alles dessen fordern wir: Die Schaffung einer Zentralgewalt des Reiches. Unbedingte
Autorität des politischen Zentralparlaments über das gesamte Reich und seine Organisationen im Allgemeinen.
Die Bildung von Stände- und Berufskammern zur Durchführung der vom Reich erlassenen Rahmengesetze in den
einzelnen Bundesstaaten.
 
Die Führer der Partei versprechen, wenn nötig unter Einsatz des eigenen Lebens für die Durchführung der
vorstehenden Punkte rücksichtslos einzutreten.
 
Report Spam   Logged
samvoin
POVERLJIVI
Heroj
*
Offline Offline

Posts: 1139View Profile
« Reply #3 on: February 15, 2008, 12:14:50 pm »

25 POINTS OF AMERICAN NATIONAL SOCIALISM

We demand the union of all Whites into a greater America on the basis of the right of national self-determination.


We demand equality of rights for the American people in its dealings with other nations, and the revocation of the United Nations, the North Atlantic Treaty Organization, the World Bank, the North American Free Trade Agreement, the World Trade Organization, and the International Monetary Fund.


We demand land and territory (colonies) to feed our people and to settle surplus population.


Only members of the nation may be citizens of the state. Only those of pure White blood, whatever their creed, may be members of the nation. Non-citizens may live in America only as guests and must be subject to laws for aliens. Accordingly, no Jew or homosexual may be a member of the nation.


The right to vote on the State government and legislation shall be enjoyed by citizens of the state alone.
We therefore demand that all official appointments, of whatever kind, whether in the nation, in the states or in smaller localities, shall be held by none but citizens.

We oppose the corrupting parliamentary custom of filling posts merely in accordance with party considerations and special interests-without reference to character or abilities.


We demand that the State shall make it its primary duty to provide a livelihood for its citizens. If it should prove impossible to feed the entire population, foreign nationals (non-citizens) will be deported.


All non-White immigration must be prevented. We demand that all non-Whites currently residing in America be required to leave the nation forthwith and return to their land of origin: peacefully or by force.


All citizens shall have equal rights and duties, regardless of class or station.


It must be the first duty of every citizen to perform physical or mental work. The activities of the individual must not clash within the framework of the community and be for the common good.

We therefore demand:


The abolition of incomes unearned by work The breaking of interest slavery.


In view of the enormous personal sacrifices of life and property demanded of a nation by any war, personal enrichment from war must be regarded as a crime against the nation. We therefore demand the ruthless confiscation of all war profits.


We demand the nationalization of all businesses which have been formed into corporations (trusts).


We demand economic reform suitable to our national requirements;
The prohibition of pro-marxist unions and their supplantation with National Socialist trade unions;

The passing of a law instituting profit-sharing in large industrial enterprises;

The creation of a livable wage;

The restructuring of social security and welfare to include drug testing for welfare recipients;

The immediate discontinuation of all taxes on things of life's necessity, such as food, clothing, shelter, medicine etc.:

The replacement of the current tax system with a flat-rate tax based on income.


We demand the treasonable system of health care be completely revolutionized.
We demand an end to the status quo in which people die or rot away from lack of proper treatment due to the failure of their medical coverage, Health Maintenance Organization, or insurance policy.

We further demand the extensive development of insurance for old age and that prescription drugs be made both affordable and accessible.


We demand the creation and maintenance of a healthy middle class, the immediate communalizing of big department stores and their lease at a cheap rate to small traders, and that the utmost consideration shall be shown to all small trades in the placing of state and municipal orders.


We demand a land reform suitable to our national requirements, that shall be twofold in nature:
The primary land reform will be to ensure all members of the nation receive affordable housing. The party as such stands explicitly for private property.

However, we support the passing of a law for the expropriation of land for communal purposes without compensation when deemed necessary for land illegally acquired, or not administered in accordance with the national welfare.

We further demand the abolition of ground rent, the discontinuation of all taxes on property, and the prohibition of all speculation in land.

The secondary land reform will be to ensure the environmental integrity of the nation is preserved;

By setting aside land for national wildlife refuges;

By cleaning the urban, agricultural, and hydrographical (water) areas of the nation;

By creating legislation regulating the amount of pollution, carbon dioxide, greenhouse gases , and toxins released into the atmosphere;

And for the continued research and development of clean burning fuels and energy sources.


We demand the ruthless prosecution of those whose activities are injurious to the common interest. Murderers, rapists, pedophiles, drug dealers, usurers, profiteers, race traitors, etc. must be severely punished, whatever their creed or race.


We demand that Roman edict law, which serves a materialistic new world order, be replaced by Anglo-Saxon common law.


The state must consider a thorough reconstruction of our national system of education with the aim of opening up to every able and hardworking American the possibility of higher education and of thus obtaining advancement.
The curricula of all educational establishments must be brought into line with the requirements of practical life.

The aim of the school must be to give the pupil, beginning with the first sign of intelligence, a grasp of the state of the nation through the study of civic affairs.

We demand the education of gifted children of poor parents, whatever their class or occupation, at the expense of the state.


The state must ensure that the nation's health standards are raised by protecting mothers, infants, and the unborn:
By prohibiting abortion and euthanasia, except in cases of ****, incest, race-mixing, or mental retardation

By prohibiting child labor and ending the rudiments of child abuse, alcoholism, and drug addiction.

By creating conditions to make possible the reestablishment of the nuclear family in which the father works while the mother stays at home and takes care of the children if they so choose.

By taking away the economic burden associated with childbirth and replacing it with a structured system of pay raises for those that give birth to healthy babies, thereby returning the blessing associated with children.

To further ensure that the nation's health standards are raised, legislation shall be passed promoting physical strength and providing for compulsory gymnastics and sports, and by the extensive support of clubs engaged in the physical training of youth.


We demand the right to bear arms for law-abiding citizens.


We demand the abolition of the mercenary army, the end to the over-use of our military as a 'Meals-on-Wheels' program in foreign lands of no vital interest to our nation; and the formation of a true national service for the defense of our race and nation. One that excludes: non-Americans, criminals, and sensitivity training.


We demand legal warfare on deliberate political mendacity and its dissemination in the press. To facilitate the creation of a national press we demand:
(a) That all editors of and contributors to newspapers appearing in the English language must be members of the nation;

(b) That no non-American newspapers may appear without the express permission of the State. They must not be written in the English language;

(c) That non-Whites shall be prohibited by law from participating financially in or influencing American newspapers, and that the penalty for contravening such a law shall be the suppression of any such newspapers, and the immediate deportation of the non-Americans involved.

The publishing of papers which are not conducive to the national welfare must be forbidden. We demand the legal prosecution of all those tendencies in art and literature which corrupt our national life, and the suppression of cultural events which violate this demand.


We demand absolute religious freedom for all denominations in the State, provided they do not threaten its existence nor offend the moral feelings of the White race. The Party combats the Jewish-materialistic spirit within and without us, and is convinced that our nation can achieve permanent health only from within on the basis of the principle: The common good before self-interest.


To put the whole program into effect, we demand the creation of a strong central national government for the nation; the unconditional authority of the political central parliament over the entire nation and its organizations; and the formation of committees for the purpose of carrying out the general legislation passed by the nation and the various American States.

The leaders of the movement promise to work ruthlessly-if need be to sacrifice their very lives-to translate this program into action.

http://www.nsm88.org/25points/25pointsengl.html
Report Spam   Logged
samvoin
POVERLJIVI
Heroj
*
Offline Offline

Posts: 1139View Profile
« Reply #4 on: February 15, 2008, 12:15:45 pm »

25 TOČAKA AMERIČKOG NACIONAL SOCIJALIZMA
 
 
1. Mi zahtijevamo ujedinjenje svih Bijelaca u veliku Ameriku na osnovu prava nacionalnog samo-opredjeljenja.
 
2. Mi zahtijevamo jednaka prava za Američki narod u njenom poslovanju sa ostalim narodima, i opoziv iz Ujedinjenih Naroda, Sjeverno Atlantske Mirovne Organizacije, Svjetske Banke, Sjeverno Američkog Slobodnog Trgovačkog Ugovora, Svjetske Trgovačke Organizacije, i Međunarodnog Monetarnog Fonda.
 
3. Mi zahtijevamo zemlju i teritorije (kolonije) da hrane naše narod i da nasele višak populacije.
 
4. Samo član nacije može biti građanin države. Samo oni od čiste Bijele krvi, bezobzira na njihovu vjeroispovijest, mogu biti članovi nacije. Ne-građani mogu živjeti samo kao gosti i moraju biti podvrgnuti zakonima za strance. Prema tome, nijedan Židov ili peder ne može biti član nacije.
 
5. Pravo glasovanja za Državu, vladu i gospodarstvo bit će dopušteno samo građanima  SAD-a. Mi prema tome zahtijevamo da sve službene ustanove, bez obzira na vrstu, bilo gdje u naciji, u državi ili manjim mjestima, budu držane samo od građana. Mi se protivimo korumpiranom parlamentarnom običaju popunjavanja važnih pozicija u skladu sa stranačkim razmatranjima i specijalnim interesima bez-provjere njihovih karaktera ili osobnosti.
 
6. Mi zahtijevamo da primarna zadaća Države bude osiguravanje životnog prostora za svoje građane. Ako se dokaže da je nemoguće hranit čitavu populaciju, strane nacionalnosti (ne-građani) bit će deportirani.
 
7. Sva ne-Bijela imigracija mora biti spriječena. Mi zahtijevamo da svim ne-Bijelcima trenutno naseljeni u Americi bude naređeno da zauvijek napuste zemlju i vrate se u zemlju njihovog porijekla: mirno ili primjenom sile.
 
8. Svi građani imat će  jednaka prava i obveze, bez obzira na klasu ili položaj.
 
9. Primarna zadaća svakog građanina mora biti fizički ili mentalni rad. Djelatnost pojedinca ne smije skršiti okvire zajednice i biti za opće dobro.
 
Mi prema tome zahtijevamo:
 
10. Ukidanje prihoda zarađenih od interesnog ropstva i ukidanje istoga!
 
11. Glede ogromnog osobnog žrtvovanja života i imovine nacije kod bilo kojeg rata, osobna bogaćenja od rata moraju biti karakterizirana kao zločin protiv nacije. Mi prema tome zahtijevamo nemilosrdnu konfiskaciju(nacionalizaciju) cijelog ratnog profita.
 
12. Mi zahtijevamo nacionalizaciju svih poslova formiranih u korporacije. (zaklade)
 
13. Mi zahtijevamo da ekonomsku reforma odgovara našim nacionalnim zahtjevima,
Zabranu pro-marksističkih sindikata i njihovu zamjenu sa Nacional Socijalističkim trgovačkim sindikatima,
Prolazni zakon institucijske diobe profita u velikim industrijskim poduzećima;
Stvaranje pristojnih plaća u skladu sa čovjekovim dostojanstvom;
Rekonstrukciju socijalne sigurnosti i blagostanja koje uključuje testiranje lijekova na radnosposobnim primaocima socijalne pomoći;
Smjesta prekinut sve poreze na stvari od životne važnosti, kao što su hrana, odjeća, utočište, liječnička zaštita itd., i zamijeniti trenutni porezni sistem sa ravno-ratnim porezima zasnovanim na dodacima.
 
14. Mi zahtijevamo da izdajnički sistem zdravstvene njege bude u potpunosti revolucioniziran.
Mi zahtijevamo kraj statusa quo u kojem ljudi umiru ili trunu postrani u nedostatku odgovarajućeg tretmana zbog neuspješnog plaćanja njihova medicinskog pokrića, Zdravstvene Organizacije  ili police osiguranja.
 Mi ubuduće zahtijevamo ekstenzivan razvoj osiguranja za umirovljenike i da propisivanje lijekova bude napravljeno svima dostupno i pristupačno.
 
15. Mi zahtijevamo stvaranje i održavanje zdrave više srednje klase,
smjesta komunalizirati velike robne kuće i njihovo izdavanje povoljnih rata malim trgovcima, i tako da najveća stopa razmatranja bude pokazana svim malim trgovcima u mjestima države i komunalnim društvima.
 
16. Mi zahtijevamo da zemljišna reforma odgovara našim nacionalnim zahtjevima, tako da bude dvostruka u opsegu:
 
Primarna zemljišna reforma bit će da svi članovi nacije imaju(prime) dostojne domove. Stranka kao takva stoji eksplicitno za privatno vlasništvo.
Međutim, mi podržavamo prolaz zakona za oduzimanje zemljišta za komunalne svrhe bez odštete kada je to uistinu neophodno i obvezno oduzimanje nezakonito stečene ili neregistrirane zemlje u skladu sa nacionalnom dobrobiti. 
Mi ubuduće zahtijevamo ukidanje zemljišnih renti, ukidanje svih poreza na vlasništvo, i prohibiciju svih razmatranja u zemlji.
 
Sekundarna zemljišna reforma biti će očuvanje ekološkog integriteta nacije.
Postavljanje utočišta za izbjeglu floru i faunu, bolja zaštita nacionalnih prirodnih bogatstava i zakonom zaštićenih prirodnih područja, bolja zaštita životinja jer one nisu dužne patiti radi ljudske obijesti…
Čišćenjem urbanih, poljoprivrednih i vodnih naselja nacije.
Stvaranje zakonodavstva koje regulira dozu onečišćenja, otrova oslobođenih u atmosferu, ugljičnog dioksida i ostalih ozonu štetnih tvari koje izazivaju efekt staklenika.
 Nastavljanje istraživanja i razvoja čistog goriva i izvora energije.
 
17. Mi zahtijevamo nemilosrdno proganjanje svih onih čiji zločini štete općem dobru. Ubojice, silovatelji, pedofili, organizirani kriminalci, dileri droge, zelenaši, profiteri, izdajice domovine i rase, itd. moraju biti kažnjeni smrću, bez obzira na njihovu vjeroispovijest ili rasu.
 
18. Mi zahtijevamo da Rimski edikti zakon, koji dodvorava materijalističkom novom svjetskom poretku, bude zamijenjen Anglo-Saksonskim zajedničkim zakonom.
 
19. Država mora razmotriti potpunu rekonstrukciju našeg nacionalnog obrazovnog programa sa ciljem da svakom sposobnom i radišnom Amerikancima otvori sve dostupne mogućnosti za višu edukaciju i mogućnost napredovanja.
Nastavni plan svih obrazovnih ustanova mora biti donesen u skladu sa zahtjevima stvarnog života.
Cilj školovanja mora biti da se učeniku, počevši sa prvim znacima inteligencije, usađuju važnosti države i nacije kroz učenje o civilnim znanostima.
 Mi zahtijevamo da edukacija talentirane djece siromašnih roditelja, bezobzira na njihovu klasu ili zanimanje, bude o trošku države.
 
20. Država mora ustrajati na podizanju zdravstvenog standarda tako da zaštite majke, novorođenčad i dojenčad;
zabranu pobačaja i eutanazije, osim u slučajevima silovanja, incesta, rasnog miješanja ili mentalne retardiranosti.
Zabranu dječjeg rada i okončanje svakog zlostavljanja djeteta, alkoholizma i ovisnosti o drogama.
Postavljanje uvjeta za ponovnu uspostavu zdrave jezgrovite obitelji u kojoj otac radi dok majka ostaje kod kuće i vodi brigu o svojoj djeci.(ako oni to tako odaberu)
Oduzimanje ekonomskog tereta povezanog sa rađanjem djece i zamijeniti ga sa strukturnim sustavom podizanja prihoda onima koji na svijet donose zdravu djecu i tako vratiti blagostanje povezano sa djecom.
Buduće osiguranje da zdravstveni standardi nacije budu podignuti, zakonodavstvo će promovirati fizičku snagu i snabdijevati za obaveznu gimnastiku i šport, i ekstenzivno podržavati klubove koji su uključeni u fizički trening mladeži.
 
21. Mi zahtijevamo pravo nošenja oružja za građane koji se drže zakona.
 
22. Mi zahtijevamo ukidanje plaćeničke vojske, i kraj korištenja naše vojske kao “Topovskog Mesa”   u stranim zemljama bez vitalnog interesa za našu naciju; i formaciju prave nacionalne službe za obranu naše rase i nacije. Vojsku koja isključuje ne-Amerikance, kriminalce i treninge osjećajnosti.
 
23. Mi zahtijevamo legalno vođenje rata protiv opreznog političkog prosjačenje i njenog širenje u tisku. Da olakšamo stvaranje nacionalnog tiska mi zahtijevamo:
 
(a) Da svi izdavači i financijeri novina koje izlaze na Engleskom jeziku moraju biti članovi nacije;
 
(b) Da se ne-Američke novine ne mogu pojavljivati bez posebne dozvole od Države. One ne smiju biti pisane na Engleskom jeziku;
 
(c) Da se svim ne-Bijelcima zakonom zabrani financiranje i/ili utjecaj u Američkim novinama, i da kazna za prekršitelje tog zakona bude zabrana svih takvih novina, i trenutačna deportacija ne-Amerikanaca koji su u to umiješani.
 
Objavljivanje novina koje ne doprinose nacionalnom blagostanju  moraju biti zabranjene. Mi zahtijevamo legalno proganjanje svih nastojanja u umjetnosti i literaturi koje kvare naš nacionalni život, i zabranu kulturnih događaja koje nasilno krše ovaj zahtjev.
 
24. Mi zahtijevamo potpune vjerske slobode za sva opredjeljenja u Državi, ali samo za ona koja nisu prijetnja po opstanak, koja ne vrijeđaju moralna osjećanja Bijele rase i koja ne postoje iz čiste želje za profitom.
 
Stranka, kao takva, stoji za pozitivno Kršćanstvo, ali to ne čini njeno glavno opredjeljenje. To je borba protiv Židovsko-materijalističkog duha sa nama i bez nas, to je osiguranje da naša nacija može postići trajno ozdravljenje samo na osnovama ovog principa:
 
Zajedničko dobro prije sebičnog interesa.
 
25. Da provedemo program u djelo, mi zahtijevamo stvaranje snažne centralne nacionalne vlade za naciju; bezuvjetni autoritativni politički centralni parlament nad čitavom nacijom i njenim organizacijama; stvaranje povjerenstva u svrhu donošenja generalnog zakonika odobrenog od nacije i svih Američkih Država.
 
Vođe pokreta obećavaju da će raditi nemilosrdno-ako bude potrebno žrtvovati svoje osobne živote-da provedu ovaj program u djelo.

http://www.nsm88.org/25points/25points-croatian.html


 

Report Spam   Logged
samvoin
POVERLJIVI
Heroj
*
Offline Offline

Posts: 1139View Profile
« Reply #5 on: February 15, 2008, 12:16:54 pm »

http://www.nsm88.org/25points/25points.html
Report Spam   Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Bookmark this site! | Upgrade This Forum
Free SMF Hosting - Create your own Forum

Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy