::NSSD-Srbija  'Serbian National Alliance'
January 17, 2019, 12:19:11 pm
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Dobrodosli na NSSD-Srbija
 
  Home Help Search Gallery Links Staff List Login Register  

25 TAČAKA AMERIČKOG

Pages: [1]
  Print  
Author Topic: 25 TAČAKA AMERIČKOG  (Read 202 times)
samvoin
POVERLJIVI
Heroj
*
Offline Offline

Posts: 1139View Profile
« on: February 16, 2008, 02:07:32 pm »

1. Mi zahtevamo ujedinjenje svih Belaca u veliku Ameriku na osnovu prava nacionalnog samo-opredeljenja.

 

2. Mi zahtevamo jednaka prava za Američki narod u njenom poslovanju sa ostalim nacijama, i opoziv od Ujedinjenih Nacija, Severno Atlantske Mirovne Organizacije, Svetske Banke, Severno Američkog Slobodnog Trgovačkog Ugovora, Svetske Trgovinske Organizacije, i Internacionalnog Monetarnog Fonda.

 

3. Mi zahtevamo zemlju i teritorije (kolonije) da hrane naš narod i da nasele višak populacije.

 

4. Samo član nacije može biti građanin države. Samo oni od čiste Bele krvi, bezobzira na njihovu veroispovest, mogu biti članovi nacije. Ne-građani mogu živeti samo kao gosti i moraju biti podvrgnuti zakonima za strance. Prema tome, nijedan Jevrejin ili homoseksualac ne može biti član nacije.

 

5. Pravo da glasaju na Državu, vladu i zakonodavstvo biće uživano od građana same države. Mi prema tome zahtevamo da sve službene zgrade, bezobzira na vrstu, bilo gde u naciji, u državi ili manjim mestima, bude držano samo od građana. Mi se protivimo korumpiranom parlamentarnom običaju popunjavanja pozicionih mesta u skladu sa partijskim razmatranjima i specijalnim interesima bez-provere njihovih karaktera ili sposobnosti.

 

6. Mi zahtevamo da primarna dužnost Države bude da obezbedi životni prostor za svoje građane. Ako to dokaže da je nemoguće hraniti čitavu populaciju, strane nacionalnosti (ne-građani) biće deportovani.

 

7. Sva ne-Bela imigracija mora biti sprečena. Mi zahtevamo da svi ne-Belci trenutno naseljeni u Americi bude zahtevano da zauvek napuste naciju i vrate u zemlju njihovog porekla: mirno ili primenom sile.

 

8. Svi građani će imati jednaka prava i dužnosti, bezobzira na klasu ili položaj.

 

9. To mora biti prva dužnost građanina da proizvodi fizički ili mentalni rad. Aktivnosti individue ne sme srušiti okvire od zajednice i biti za opšte dobro.

 

Mi prema tome zahtevamo:

 

10. Aboliciju prihoda nezarađenih od rada                                         slamanjem interesnog ropstva.

 

11. U gledištu ogromnog ličnog žrtvovanja života i imovine zahtevane       od nacije kod bilo kog rata, lična bogaćenja od rata moraju biti gledana kao zločin protiv nacije. Mi prema tome zahtevamo nemilosrdnu konfiskaciju od celog ratnog profita.

 

12. Mi zahtevamo nacionalizaciju od svih poslova koji su bili formirani u korporacije (trustovi).

 

13. Mi zahtevamo da ekonomsku reforma odgovara našim nacionalnim zahtevima, prohibiciju pro-marksističkih sindikata i njihovu zamenu sa Nacional Socijalističkim trgovačkim sindikatima, prolazni zakon institucione deobe-profita u velikim industrijskim preduzećima; stvaranje životnih plata; rekonstrukciju socijalne sigurnosti i blagostanja koje uključuje testiranje lekova za primaoce socijalne pomoći; smesta prekinuti sve takse na stvari od životne važnosti, kao što su hrana, odeća, sklonište, medicina itd., i zameniti trenutni trenutni poreski sistem sa ravno-ratnim taksama zasnovane na dodacima.

 

14. Mi zahtevamo da izdajnički sistem od zdravstvene nege bude kompletno revolucionizovan. Mi zahtevamo okončanje statusa kvo u kojem ljudi umiru ili bivaju odbačeni od nedostatka odgovarajućeg tretmana zbog neuspešnog plaćanja od njihovog medicinskog pokrića, Zdravstveno Održavajuće Organizacije, ili polise osiguranja. Mi ubuduće zahtevamo ekstenzivan razvoj osiguranja za penzionere i da takav recept lekova bude napravljen svima dostupan i pristupačan.

 

15. Mi zahtevamo stvaranje i održavanje zdrave srednje klase, smesta komunalizovati velike robne kuće i njihovo izdavanje kod povoljnih rata malim trgovcima, i tako da najveći stepen razmatranja bude pokazan svim malim trgovcima u mestima od države i municipalnim redovima.

 

16. Mi zahtevamo da zemljišna reforma odgovara našim nacionalnim zahtevima, tako da bude dvostruka u naturi:

 

Primarna zemljišna reforma biće da osigura da svi članovi nacije prime dostupne kuće. Partija kao takva stoji eksplicitno za privatno vlasništvo. Međutim, mi podržavamo prolazni zakon za ekspropriaciju od zemljišta za komunalne svrhe bez kompenzacije kada smatramo neophodno za zemlju nezakonito stečena, ili ne registrovana u skladu sa nacionalnim blagostanjem. Mi ubuduće zahtevamo aboliciju zemljišnjih renti, prekidanje od svih taksi na vlasništvo, i prohibiciju svih spekulacija u zemlji.

 

Sekundarna zemljišna reforma biće da osigura ambijentalni integritet nacije. Postavljanje zemljišta za nacionalne parkove i životinje. Čišćenjem urbanih, agrikulturnih, i hidrografskih (voda) naselja od nacije. Stvaranje zakonodavstva koje reguliše dozu populacije, karbon dioksida, zelenih bašta, toksina oslobođenog u atmosferu. I za nastavljanje istraživanja i razvoj čistog zapaljivog goriva i izvora energije.

 

17. Mi zahtevamo nemilosrdno proganjanje onih čije aktivnosti su da povrede zajednički interes. Ubice, silovitelji, pedofili, zajednički kriminalci, dileri droge, zelenaši, profiteri, izdajnici rase, itd. moraju biti kažnjeni sa smrću, bezobzira na njihovu veroispovest ili rasu.

 

18. Mi zahtevamo da Rimski edikt zakon, koji služi materijalističkom novom svetskom poredku, bude zamenjen Anglo-Saksonskim zajedničkim zakonom.

 

19. Država mora razmatrati da pruži kroz rekonstrukciju našeg nacionalnog sistema edukacije sa ciljem otvaranja svake mogućnosti radnosposobnom Amerikancu višu edukaciju i stoga dobijanje napredovanja. Plan od svakog edukativnog establišmenta mora biti donešen u liniju sa zahtevima patrijahalnog života. Cilj školovanja mora biti da da učeniku, počevši sa prvim znacima inteligencije, usađivanjem važnosti od države  nacije kroz nauku o civilnim studijama. Mi zahtevamo da edukacija talentovane dece siromašnih roditelja, bezobzira na njihovu klasu ili okupaciju, bude o troškovima države.

 

20. Država mora osigurati da standardi zdravlja nacije budu podignuti da zaštite majke, novorođene, i nerođene. Prohibiciju abortusa i eutanazije, osim u slučajevima silovanja, incesta, rasnog-mešanja, ili mentalne retardiranosti. Prohibiciju dečjeg rada i okončanje rudimentnog zlostavljanja deteta, alkoholizam, i zavisnosti od droga. Stvaranje uslova da se napravi mogućim ponovno uspostavljanje nuklearne porodice u kojoj otac radi dok majka ostaje kod kuće i vodi brigu o svojoj deci ako oni to tako odaberu. Oduzimanje ekonomskog tereta udruženog sa rađanjem dece i zameniti to sa strukturnim sistemom povišenog plaćanja za one koji doprinose rađanju zdravih beba, pomoću toga zauzvrat blagoslov udružen sa decom. Da ubuduće osiguramo da standardi zdravlja nacije budu podignuti, zakonodavstvo će promovisati fizičku snagu i snabdevati za obaveznu gimnastiku i sport, i ekstenzivno podržavati klubove koji su uključeni u fizički trening omladine.

 

21. Mi zahtevamo pravo nošenja oružija za zakonom-povinovane građane.

 

22. Mi zahtevamo aboliciju plaćeničke armije, i kraj korišćenja naše vojske kao “Topovskog Mesa” programa u stranim zemljama bez vitalnog interesa za našu naciju; i formaciju prave nacionalne službe za odbranu naše rase i nacije. Jedna koja isključuje ne-Amerikance, kriminalce, i treninge osećajnosti.

 

23. Mi zahtevamo legalno vođenje rata na oprezno političko prosjačenje i njeno širenje u štampi. Da olakšamo stvaranje nacionalne štampe mi zahtevamo:

 

(a) Da svi izdavači i finansijeri novina koje izlaze na Engleskom jeziku moraju biti članovi nacije;

 

(b) Da se ne-Američke novine ne mogu povajvljivati bez ekspresne dozvole od Države. One ne smeju biti pisane u Engleskom jeziku;

 

(c) Da se svim ne-Belcima zakonom zabrani participacija finansija u ili uticaja Američkim novinama, i da kazna za prekršaj takvog zakona bude zabrana bilo kojih takvih novina, i smesta deportovati ne-Amerikance koji su u to umešani.

 

Objavljivanje novina koje ne doprinose nacionalnom blagostanju  moraju biti zabranjene. Mi zahtevamo legalno proganjanje svih onih tedencija u umestnosti i literaturi koje kvare naš nacionalni život, i zabranu kulturnih događaja koje nasilno krše ovaj zahtev.
 
24. Mi zahtevamo apsolutne religiozne slobode za sva opredeljenja u Državi, samo za one koja nisu pretnja po opstanak ili koja ne vređaju moralna osećanja Bele rase.
 
Partija, kao takva, stoji za pozitivno Hrišćanstvo, ali to ne čini njeno glavno opredeljenje. To je borba protiv Jevrejsko-materijalističkog duha sa nama i bez nas, to je ubeđenje da naša nacija može postići trajno ozdravljenje samo na osnovama ovog principa:
 
Zajedničko dobro pre sebičnog-interesa.
 
25. Da stavimo program u efekat, mi zahtevamo kreaciju snažne centralne nacionalne vlade za naciju; bezuslovni autoritativni politički centalni parlament nad čitavom nacijom i njenim organizacijama; i formiranje komiteta za svrhu nošenja generalnog zakonodavstva od nacije i različitih Američkih Država.
 

Vođe pokreta obećavaju da će raditi nemilosrdno-ako bude potrebno žrtvovati svoje sopstvene živote-da sprovedu ovaj program u akciju.

http://www.nsm88.org/25points/25points_serbian.html
Report Spam   LoggedPages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Bookmark this site! | Upgrade This Forum
Free SMF Hosting - Create your own Forum

Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy